pondelok 10. októbra 2011

Prírodná rezervácia Starý háj

Iba kilometer pešej chôdze od nášho domu je hneď za hrádzou informačná tabuľa. Tá je tam už asi 6 rokov. Je tam od čias, odkedy sa stalo územie za hrádzou prírodnou rezerváciou. Rezervácia Starý háj má rozlohu približne 77 hektárov, z čoho približne polovicu tvorí les a ostatná polovica sú vodné plochy. Nachádzajú sa tu viaceré vzácne a chránené živočíchy - od chrobákov počnúc, cez hlodavce, až vtáky.

  

Aj v sobotu popoludní som sa vybrala s fotoaparátom do týchto miest.  Aby som si ušetrila trošky kĺby, z domu som sa dve zastávky na konečnú odviezla autobusom. Bolo po daždi a ani sobotňajšie popoludnie nebolo isté, že nebude znovu pršať. Bola som vonku tri hodiny. Za ten čas ma predsa len zastihol aj dážď, no ten trval iba chvíľu a potom sa  obloha opäť  vyjasnila. 


Je chvályhodné, že sú ľudia a organizácie, ktorým nie je jedno, ako to v našej prírode vyzerá. Nebyť toho, že bolo toto územie vyhlásené ako rezervácia, ktovie, koľko hausbótov by už stálo pri dunajských ramenách v tejto oblasti. Asi toľko, koľko ich pribudlo len o pár kilometrov ďalej. A s nimi prišlo do týchto končín množstvo áut a množstvo odpadkov. Som znechutená z takých ľudí, ktorým nerobí problémy, aby do prírody nanosili množstvo plastových fliaš z nealko nápojov, aby sa po nich v prírode povaľovali plechovky od piva a sklené fľaše od alkoholu všetkého druhu.  Aj napriek tomu, že je toto územie vyhlásené za prírodnú rezerváciu najvyššieho stupňa,  také veci som v prírodnej rezervácii Starý háj vo veľkom množstve videla.  Takže nielen v panelákoch a  medzi panelákmi, ale hlavne v prírode treba tráviť voľný čas. Ale k prírode sa treba aj s patričnou úctou správať.

Viac sa o tejto rezervácii dočítate v článku časopisu Metropola, v jeho petržalskom vydaní.